Dnevno Varstvo

DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA

V pritličju centra deluje Dnevno varstvo, ki je dislocirana enota doma Dr. Janka Benedika in je namenjeno starejšim osebam, ki imajo težave pri samostojnem bivanju doma. Tako lahko nekaj ur dnevno preživijo v družbi vrstnikov in organiziranih dejavnosti, kot so ustvarjalne delavnice, telesne aktivnosti in kognitivne dejavnosti. Vse to pripomore k aktivnemu preživljanju vsakdanjika, krepitvi telesa in duha ter čim daljši samostojnosti posameznika v svojem domačem okolju, hkrati pa pomeni tudi razbremenitev za svojce.

Dnevno varstvo poteka pet dni v tednu, od ponedeljka do petka, s pričetkom ob 7.00 do 16.00.

V dnevnem varstvu nudimo:

  • bivanje,
  • socialno in zdravstveno varstvo,
  • organizirano prehrano (zajtrk, kosilo, napitki) – po želji dietno (na podlagi zdravniškega mnenja),
  • razvedrilne aktivnosti: bralne urice, telovadba, petje, predvajanje video vsebin, družabne igre, sprehodi, ročne spretnosti, ipd.,
  • delavnice za trening spomina,
  • razne tematske delavnice (pust, velika noč, novo leto…).

Uporabniki dnevnega varstva se vključujejo tudi v druge aktivnosti medgeneracijskega centra, kot je npr. obisk knjižnice, sodelovanja s prostovoljci in druge dejavnosti.

V MGC Bled – enoti dnevno varstvo, je trenutno za delo z uporabniki zaposlena ena delavka (z izobrazbo bolničar/negovalec) za polni delovni čas. Storitev koordinira socialna delavka – od oddaje vloge, do sprejema in zaključka izvajanja storitve. Po potrebi se v proces vključujejo tudi druge službe iz Doma Dr. Janka Benedika – vodja ZNO (pregled zdravstvene dokumentacije), finančno-računovodska služba (obračun storitev), vodja prehrane in tehnična služba.

Uporabniki

Uporabniki storitev so osebe, starejše od 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za samostojno življenje.

Postopek za sprejem se izvaja skladno s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva. Bodoči uporabnik potrebuje prošnjo za sprejem, ki ji priloži zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju (staro največ 30 dni), morebitno izjavo o doplačilu socialnovarstvenih storitev, morebitno odločbo o skrbništvu oziroma pooblastilo za zastopanje. Vlogo lahko prinese osebno (ali preko skrbnika, pooblaščenca oz. zakonitega zastopnika) ali jo pošlje na naslov Šercerjeva ulica 32, 4240 Radovljica.

Cena storitev

Cena storitev dnevnega varstva je (od 01.07.2022) znaša:

VRSTA OSKRBE DO 8UR/DAN NADALJNA URA
Oskrba I 14,45 eur 2,17 eur
Oskrba II 18,07 eur 2,71 eur
Oskrba III/A 21,69 eur 3,25 eur
Oskrba III/B 24,84 eur 3,73 eur
Oskrba IV 25,52 eur 3,83 eur

 

Podlaga za določevanje vrste storitve se izvede na sestanku Komisije za sprejem, premestitev in odpust, na podlagi zdravniškega mnenja po Pravilniku o standardih in normativih za razvrščanje uporabnikov v posamezno vrsto oskrbe v Domu Dr. Janka Benedika Radovljica.

Naslov

Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled

Dejavnost

Storitve institucionalnega varstva starejših

Delovni čas (enota Bled)

ponedeljka – petka od 7:00 do 16:00

Pokličite nas

04 537 50 00

Povezave

Dribbble